Подробнее по ссылке
http://konkursolimp.ru/novye-konkursy-10-iyunya-2019-goda-20-sentyabrya-2019-goda/